กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งเตือนภัย

กลุ่ม
17/10/2560
แจ้งแตือนฝนตกหนัก วันที่ 16 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1023 ครั้ง