กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม
1 2 3
30/1/2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน 8 หน่วยงาน
25/9/2561
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตาและห่วงใยแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อำเภอบางน้้ำเปรี้ยว พร้อมประทานถุงยังชีพให้พระสงฆ์ จำนวน 63 ชุด ประชาชนจำนวน 1,250 ชุด รวมจำนวน 1,313 ชุด และ ณ อำเภอสนามชัยเขต ประทานถุงยังชีพให้พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด ประชาชน จำนวน 200 ชุด รวม 210 ชุด ทั้งนี้ชาวพสกนิกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
19/11/2558
กิจกรรม ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
15/10/2558
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพือความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าบางปะกง และสถานีตำรวจภูธรบางปะกง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยและลดความสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลากรในองค์กร อีกทั้งยังจัดบูทกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ หอประชุมสมภพภูมิโยธิน โรงไฟฟ้าบางปะกง ถ่ายภาพ / ข่าว ...ประณิธิ
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8402 ครั้ง