กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

กลุ่ม
1 2 3 4
2/12/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่4/65
2/12/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่3/65
1/2/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่1/65
15/1/2565
ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5103 ครั้ง