กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

กลุ่ม
1 2
22/3/2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนมีนาคม 2564)
15/3/2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)
15/3/2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนมกราคม 2564)
15/3/2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำเดือนธันวาคม 2563)
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4249 ครั้ง