กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

กลุ่ม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565
 https://drive.google.com/file/d/10hOLBKPzCeP0gTISlhxHsFkqWr2PdJAu/view?usp=sharing (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.พ.ศ. 65)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5102 ครั้ง