กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัย ปี 2564

กลุ่ม

รายงานสถานการณ์สาธารภัยประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17934 ครั้ง