กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัย ปี 2564

กลุ่ม

รายงานถานการณ์สาธารภัยประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17929 ครั้ง