กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย แยกไก่หมุนจิราภา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย ตามมติจากการประชุมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง บริเวณแยกไก่หมุนจิราภา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19278 ครั้ง