กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

การลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย ตามมติจากการประชุมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19276 ครั้ง