กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ปภ.และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอภิชัย จำปานิล มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19275 ครั้ง