กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมาย นายสุวรรณ สิงห์พุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันหารือด้านการจราจรขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8863 ครั้ง