กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8861 ครั้ง