กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. 2562

กลุ่ม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3

ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3887 ครั้ง