กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประทานถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตาและห่วงใยแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อำเภอบางน้้ำเปรี้ยว พร้อมประทานถุงยังชีพให้พระสงฆ์ จำนวน 63 ชุด ประชาชนจำนวน 1,250 ชุด รวมจำนวน 1,313 ชุด และ ณ อำเภอสนามชัยเขต ประทานถุงยังชีพให้พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด ประชาชน จำนวน 200 ชุด รวม 210 ชุด ทั้งนี้ชาวพสกนิกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8405 ครั้ง