กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 2558

วันที่ 23 เมษายน 2558 นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ ปิยวงษ์ไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ (โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และศูนย์ดำรงธรรม เคลื่อนที่) ณ อบต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแจกเอกสาร และให้ความรู่้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8400 ครั้ง