กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยในชุมช

วันที่ 7 มิ.ย. 58 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) จัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอราชสาส์น
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8406 ครั้ง