กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยุสื่อสาร

แจ้งเตือนภัย

กลุ่ม

แจ้งเตือนฝนตกหนัก 16 ตุลาคม 2560

แจ้งแตือนฝนตกหนัก วันที่ 16 ตุลาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 776 ครั้ง