กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุปสาธารณภัย

กลุ่ม

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17765 ครั้ง