กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

กิจกรรม ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กิจกรรม ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
         วันที่ 17 พ.ย.58 างอารียา  โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายสุวรรณ สิงห์พุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับนักเรียน/นักศึกษา เรื่อง “ขับเป็น ขับได้ ขับอย่างไรให้ปลอดภัย” ให้กับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยชมรมถนนปลอดภัย ในสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ:/ ข่าว:ประณิธิ  นพเกตุ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8671 ครั้ง