กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

แจ้งเตือนภัย

2558

กลุ่ม

วิทยุด่วนที่สุด 9 ต.ค.58

1. ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุุฯ วันที่ 9 ต.ค. 58 เวลา 09.00 น. พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทททททศไทยตอนบนกำลังแรงขึ้น มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย พบว่ามีเมฆฝนปกคลุมบริเวณ ดังนี้ - ภาคเหนือ จ.อุทัยธานี นครสวรรค์ เพรบูรณ์ กาญจนบุรี - ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุร อยธยา ลพบุรี กรุงเพทฯ และปริมณฑล - ภาคตะุวันออก จ.นครนายก ปราจีนบรุี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง ชลบุรี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ 2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัด จึงขอให้อำเภอดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอ พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัียอยู่บริเวณลาดาเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่านพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวัง อันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 3-4 วันนี้ (9-11 ตุลาคม 2558)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2422 ครั้ง