กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

แจ้งเตือนภัย

2558

กลุ่ม

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 2 (126/2558) เรื่อง พายุ “มูจีแก” (MUJIGAE)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2461 ครั้ง