กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558

ปภ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหัวหน่าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558
            
              วันที่ 29 ก.ย. 58 เวลา 10.00 น. นางอารียา โลณะปาลวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 9/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาคม 2558 พร้อมนำเสนอคลิปวีดีทัศน์อุบัติเหตุทางถนนต่อที่ประชุม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ 
             ในการนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นางสาวณัฐกฤตา  ทองทะวัย ผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมาตลอดและต่อเนื่อง
 
ถ่ายภาพ ธนภัทร ทองสกุล /ข่าว : ประณิธิ นพเกตุ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8407 ครั้ง